Med reservation för att detta är exempel på behandlingar och priser.